תמ"א 38 או בשמה המלא תוכנית מתאר ארצית מס' 38.
תמ"א 38 הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידת אדמה אשר נועדה למצוא פיתרון לבעיית מימון העלות הכספית אשר בעלי דירות בבתים משותפים נדרשים להוציא על מנת לחזק את הבניינים מפני רעידות אדמה וברוב הפרוייקטים אף להוספת ממ"ד לכל דירה.
על פי התכנית יש לחזק את כלל המבנים אשר תוכננו טרם שנת 1980 על מנת למנוע קריסתם. במקרה של רעידת אדמה חזקה.

בית התמ"א 38 בע"מ:
 
חברתנו יוזמת את פרוייקט "על שד' הקונגרס" בר"ג - הפרויקט עבר את וועדת המשנה (בתנאים) ובקרוב נקבל את ההיתר - לפרטים.
.
 הרוב הנדרש לפרויקט:
מתברר כי בבניינים רבים ישנו בעל דירה אחד או יותר אשר אינם מעוניינים בביצוע הפרויקט על אף שמרבית הדיירים האחרים מעוניינים לבצעו.
תיקון חקיקה נוסף פתר בעיה זאת על ידי קביעת הרוב הדרוש לביצוע הפרויקט לפי תמ"א 38 על 2/3 מבעלי הדירות. החקיקה מטפלת בנושא ע"י הפניית בעלי ההדירות למפקח על המקרקעין.
בהתאם לפתרונות המיסויים והפתרון הנוגע לדרישת הרוב, הוסרו המכשולים העיקריים ועסקאות רבות החלו להתממש.
אנו מאחלים לכם בהצלחה במימוש חלום הנדל"ן הפרטי שלכם !